Morintsol

dimarts, novembre 12, 2013, 16:02 - Programació

PiularRSS

PiulaRSS - Un conversor Twitter2RSS en PHP
    Desenvolupador PiulaRSS: Oriol Rigola
    Llicència PiulaRSS: GNU
    Desenvolupador MyTwit PHP Twitter Feed with Oauth v 1.5: Ralph Slooten
    Llicència MyTwit PHP Twitter Feed with Oauth v 1.5: MIT-style license


Anterior